Umowa Bezpieczeństwa i Ekologii

Umowa Bezpieczeństwa i Ekologii ("SEP") GGPoker

PREAMBUŁA

 1. WSTĘP
 2. NARUSZENIA SEP

NARUSZENIA

 1. WYKORZYSTANIE BOTÓW
 2. KORZYSTANIE Z POMOCY W CZASIE RZECZYWISTEJ (RTA)
 3. PODSTĘP
 4. WSPÓŁDZIELENIE KONTA
 5. GHOSTING
 6. TRESPASSING
 7. ENHANCED ENFORCEMENT OF VIP GAMES
 8.  ZMOWA
 9.  ZACHOWANIE DRAPIEŻNE
 10.  BUM HUNTING
 11. CHIP DUMPING
 12.  MULTIKONTA
 13.  KORZYSTANIE Z PULPITU ZDALNEGO I PROGRAMÓW DO UDOSTĘPNIANIA EKRANU
 14. KORZYSTANIE Z VPN, PROXY, PROGRAMÓW MASKUJĄCYCH LOKALIZACJE
 15.  KORZYSTANIE Z WIRTUALNYCH MASZYN I EMULATORÓW
 16.  NARZĘDZIA STRON TRZECICH
 17.  RATHOLING
 18.  NAGABYWANIE UŻYTKOWNIKÓW
 19. OBRAŹLIWY PROFIL UŻYTKOWNIKA
 20.   WYDOBYWANIE DANYCH

Zaktualizowane: 28 lipca, 2021

PREAMBUŁA

1. WSTĘP

1.1. Umowa bezpieczeństwa i ekologii („SEP”) zgodnie z wymogami zespołu ds. Bezpieczeństwa GGPoker („Zespół ds.Bezpieczeństwa”) powinna zostać przeczytana przez Ciebie, użytkownika końcowego („Użytkownik”) przed rozpoczęciem gry w GGPoker i sieci GGPoker Network (GGPN”). Twoja decyzja i zgoda na grę w GGPoker jest potwierdzeniem akceptacji warunków SEP.

1.2. Etos GGPoker głosi, że zdrowa i bezpieczna ekologia gier jest najważniejsza dla zapewnienia atrakcyjnych gier pokerowych. W tym celu wdrożyliśmy kilka środków bezpieczeństwa, aby wspierać i utrzymać zdrową ekologię oraz zapewnić graczom GGPoker bezpieczne środowisko. Elementy opisane poniżej określają, co jest monitorowane, w jaki sposób jest to monitorowane oraz wszelkie potencjalne działania, które GGPoker może podjąć w celu ochrony pokerowej ekologii.

​1.3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania nieistotnych zmian w SEP. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w SEP, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o takich zmianach zachowując rozsądne ramy czasowe. W każdym takim przypadku zostaniesz powiadomiony o istotnych zmianach, zanim wejdą one w życie. Istotne zmiany zostaną Tobie przekazane pocztą elektroniczną wraz z podsumowaniem istotnych zmian niniejszych Warunków. Po zalogowaniu otrzymasz również wyskakujące okienko z informacją o konieczności zapoznania się ze zmienionymi warunkami SEP. Po zapoznaniu się ze zaktualizowanymi warunkami, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na zaktualizowany SEP, aby nadal korzystać z naszych usług. Dalsze korzystanie z usług po otrzymaniu powiadomienia o istotnych zmianach i po wskazaniu akceptacji zaktualizowanego SEP będzie przez nas uważane za akceptację tych zmian. Jeżeli nie wyrazisz zgody na istotne zmiany, nie będziesz mógł dalej korzystać z usług.

2. DZIAŁANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEPISÓW SEP

2.1. Nadrzędnym celem Zespołu ds. Bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pokerowego i w pierwszej kolejności, zawsze będziemy dążyć do edukowania użytkowników od samego momentu rejestracji. W przypadku poważnego naruszenia (lub wielokrotnych naruszeń), Twoje konto może zostać zablokowane, aby umożliwić zbadanie domniemanego naruszenia. Gdy Twoje konto jest zablokowane, dostęp do Twojego konta, logowanie, gra, wypłat, depozyty lub przelewy między portfelami mogą być ograniczone.

2.2. Działania, które mogą zostać podjęte wobec Użytkowników w przypadku potwierdzenia naruszeń, na podstawie zgromadzonych przez nas informacji, to jedno lub połączenie kilku następujących działań:

 1. OSTRZEŻENIE: Pisemne powiadomienie;
 2. USUNIĘCIE NAGRÓD: Usunięcie/zmniejszenie nagród promocyjnych;
 3. ZAWIESZENIE: Tymczasowe zawieszenie konta;
 4. ZAMKNIĘCIE KONTA: Trwałe zamknięcie konta;
 5. ZBANOWANIE: Trwałe wykluczenie z GGPN;
 6. KONFISKATA: Zajęcie środków w celu zrekompensowania ofiarom wszelkich zabronionych/oszukańczych działań (utrata środków w wyniku korzystania z botów lub innych programów stron trzecich, utrata środków w wyniku zmowy, utrata środków w wyniku bum-huntingu). Zajęcie środków może obejmować nie tylko środki z salda pokerowego, ale także z salda głównego oraz z wszystkich oczekujących wypłat.

2.3. W odniesieniu do wyników dochodzeń, decyzje Zespołu ds. Bezpieczeństwa są ostateczne. Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy doszło do naruszenia SEP. Zgadzając się z naszą umową SEP, niniejszym akceptujesz wspomniane prawo Zespołu ds. Bezpieczeństwa do podejmowania decyzji i ich egzekucji.

NARUSZENIA

3. KORZYSTANIE Z BOTÓW

3.1. Bot gra bez interwencji człowieka lub zmniejsza potrzebę podejmowania decyzji przez człowieka. Człowiek musi zdecydować jakie działanie podjąć i jaka jest dokładna wielkość zakładu lub podbicia. Każde narzędzie lub usługa, która odczytuje aktualny stan gry i pomaga użytkownikowi w podejmowaniu decyzji jest surowo zabroniona. 

3.2. Pakiet oprogramowania GGPoker zawiera pewne funkcje zaprojektowane do wykrywania korzystania ze zautomatyzowanych programów, które umożliwiają rozgrywkę opartą na Sztucznej Inteligencji.

3.3. Oprogramowanie GGPoker może wykonywać dowolne lub wszystkie z poniższych skanów, w celu wykrycia korzystania z nielegalnych zautomatyzowanych programów i zapewnienia, że utrzymywane jest środowisko “wolne od oszustw”:

 1. Skanowanie wszystkich aktywnych aplikacji podczas uzyskiwania dostępu do klienta.
 2. Skanowanie wszystkich aktywnych procesów podczas uzyskiwania dostępu do klienta.
 3. Skanowanie wszystkich aktywności pod kątem potencjalnego wykorzystania sztucznej inteligencji.

3.4. Jeżeli nasze skany ujawnią podejrzaną aplikację lub proces, nasze oprogramowanie może przeskanować powiązane pliki w celu skompilowania siatki złożonej (profil, który charakteryzuje pliki powiązane z aplikacją lub procesem), aby porównać ją z profilami znanych nielegalnych programów automatyzujących grę.

3.5. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

4. KORZYSTANIE Z POMOCY W CZASIE RZECZYWISTYM (RTA)

4.1. Wszystkie decyzje podejmowane przy pokerowym stole, powinny być podejmowane samodzielnie, bez pomocy RTA. Tylko właściciel konta powinien decydować, jakie działania podjąć i jaka powinna być dokładna wielkość każdego zakładu lub podbicia.

4.2. Korzystanie z oprogramowania i/lub materiałów referencyjnych, które zawierają porady i/lub mają wpływ na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, jest surowo zabronione.

4.3 Zabronione oprogramowanie obejmuje między innymi solvery GTO, kalkulatory zasięgów rąk i analizatory ICM.

4.4 Zabronione materiały referencyjne obejmują między innymi rozwiązania/solvery z symulacją, np. wykresy GTO, obliczenia zakresów, ICM equity, drzewa decyzyjne, Nash equilibrium, tabelki push/fold.

4.5 Wymienione dalej materiały są dozwolone: podstawowy wykres przed flopem, który określa ręce startowe nadające się do gry z każdej pozycji. Czytanie materiałów uwzględniających rozmiar stacka, pozycje względne lub symulacje sytuacji zdefiniowanych użytkowników jest niedozwolone.

4.6. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: ZAWIESZENIE, TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

5. NIEUCZCIWE DZIAŁANIE

5.1. GGPoker zabrania użytkownikom oszukańczego lub niezgodnego z prawem korzystania z oprogramowania.

5.2. GGPoker zabrania użytkownikom włamywania się, uzyskiwania dostępu lub podejmowania prób włamania do oprogramowania i/lub GGPN w złym zamiarze.

5.3. GGPoker zabrania użytkownikom wykorzystywania lub prób wykorzystywania błędów oprogramowania w kliencie dla osobistych / wspólnych korzyści.

5.4. GGPoker opracował i wykorzystuje zaawansowaną, zastrzeżoną technologię, której celem jest wyszukanie i identyfikacja użytkowników naruszających przepisy.

5.5. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

6. UDOSTĘPNIANIE KONTA

6.1. GGPN zabrania udostępniania kont. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp wyłącznie do kont zarejestrowanych przez siebie.

6.2. zabrania udostępniania znacznej ilości rozdań/wyników innym użytkownikom w celu analizy lub polowania na innych użytkowników.

6.3. GGPN zabrania udostępniania kont, ponieważ wpływa to na integralność klasyfikacji i promocji.

6.4. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: USUNIĘCIE NAGRÓD, TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

7. GHOSTING

7.1 Użytkownikom surowo zabrania się gry w imieniu innej osoby lub zezwalania komuś innemu na grę na ich koncie.

7.2 Używanie oprogramowania do udostępniania informacji o kartach własnych innym osobom w czasie rzeczywistym jest surowo zabronione. Dokładniej omówiono to w sekcji 15. Korzystanie z VPN, serwera proxy i pulpitu zdalnego.

7.3. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

8. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

8.1. GGPN surowo zabrania użytkownikom, którym wcześniej zablokowano dostęp do jakiejkolwiek skórki GGPN, powrotu do gry na jakimkolwiek poker roomie w sieci GGPN.

8.2. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: KONFISKATA

9. WZMOCNIONE EGZEKWOWANIE W CASH GAMES I TURNIEJACH

9.1. Użytkownikom zaangażowanym w którekolwiek z poniższych powiązań finansowych surowo zabrania się gry przy tych samych stołach cash games VIP, co ich współpracownicy: staking, dzielenie się profitem, umowa dotycząca podziału kapitału.

9.2. Użytkownikom grającym pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem oraz graczom, którzy zostali poprzedni poproszeni o dostarczenie dokumentów osobowych w celu konwersji konta na takie, na którym widoczne będą prawdziwe dane, surowo zabrania się tworzenia i/lub grania na jakichkolwiek nowych kontach oraz tworzenia i/lub grania na jakichkolwiek wcześniej istniejących kontach innych niż ich konta na prawdziwe dane w dowolnej skórce GGPN.

9.3. Użytkownikom zabrania się dokonywania podziałów puli nagród, wliczając w to podziały poza klientem, przy stołach finałowych wybranych turniejów, wliczając w to Super Million$ High Roller.

9.4. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: ZAWIESZENIE, TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

10. ZMOWA

10.1. Zmowa to zachowanie, w którym dwóch lub więcej Użytkowników nawiązuje współpracę w celu uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi Użytkownikami przy tym samym stole cash lub w tym samym turnieju. Ogólne zasady Zespołu ds.Bezpieczeństwa dotyczące zmowy to (między innymi):

 1. Ręce Użytkownika muszą być rozgrywane niezależnie, w ich własnym interesie;
 2. Użytkownik nie może nawiązywać współpracy w celu uzyskania przewagi nad innymi użytkownikami;
 3. Użytkownik musi powstrzymać się od tzw. „Soft Play” tj. czynności celowego rozgrywania rąk w sposób nieagresywny przeciwko innemu użytkownikowi, który jest przyjacielem, sponsorem lub inną osobą zainteresowaną. Jedynym wyjątkiem od Punktu 3 jest faza bubble „In The Money (ITM)” kiedy jeden z Użytkowników zagrał all-in;
 4. W żadnych okolicznościach Użytkownik nie może udostępniać informacji o kartach własnych innemu Użytkownikowi.

10.2. Zespół ds. Bezpieczeństwa wykorzystuje zaawansowane, wiodące w branży narzędzia do wykrywania podejrzanych działań uważanych za zmowę. Nasze narzędzia monitorują szereg danych, takich jak historia rozdań, wzorce zakładów i styl gry Użytkownika. W ramach naszych dochodzeń korzystamy również z wielu innych źródeł informacji.

10.3. Działania podejmowane w przypadku niewielkiego naruszenia: OSTRZEŻENIE, TRWAŁE WYKLUCZENIE 

10.4. Działania podejmowane w przypadku powtarzającego się / znacznego naruszenia TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

11. ZACHOWANIE DRAPIEŻNE

11.1. Zachowanie drapieżne definiuje się jako działania użytkownika, które koncentrują się przede wszystkim na wykorzystywaniu nieetycznych przewag i strategii w celu wykorzystywania innych użytkowników, celem uzyskania nieuczciwego zysku. 

11.2. Zachowanie drapieżne obejmuje między innymi bum hunting, zmowę, wykorzystanie sztucznej inteligencji, ratholing, grimming, hit and running, buttoning, wyłudzanie promocji i inne zachowania uznane za nieetyczne przez konsensus społeczności pokerowej.

11.3. GGPoker obiecuje swoim użytkownikom zapewnić bezpieczne, zabawne i przyjemne środowisko pokerowe. Zachowanie drapieżne jest bezpośrednio sprzeczne z naszą obietnicą, dlatego zespół ds. bezpieczeństwa przyjmuje politykę zerowej tolerancji.

11.4. Działania podejmowane w przypadku pierwszych naruszeń: OSTRZEŻENIE, TYMCZASOWE ZAWIESZENIE 

11.5 Działania podejmowane w przypadku powtarzających się naruszeń USUNIĘCIE NAGRÓD, TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

12. BUM HUNTING

12.1. Bum Hunting jest definiowany jako czynność polegająca na celowym atakowaniu jednego typu (zwykle słabszych) graczy, przy jednoczesnym unikaniu gry z innego typu (zwykle silniejszymi) graczami.

12.2. Bum Hunting obejmuje namierzanie użytkowników poprzez celowe siedzenie przy stole lub obserwowanie go w grach cash i branie udziału w akcji tylko wtedy, gdy dołącza do niego preferowany użytkownik.

12.3. Bum hunting obejmuje również czynność celowego namierzania użytkownika poprzez śledzenie jego działań. Na przykład, pozostawanie w trybie gotowości w lobby do momentu, gdy preferowany użytkownik wejście do gry, a następnie podążanie jego śladami i gra do momentu w którym nie opuści on stołu.

12.4. Chociaż w pewnych okolicznościach jest akceptowane by zasiąść przy stole i odmówić akcji, podejmowanie akcji wobec jednego typu graczy, a odmowa akcji innej grupie graczy, jest surowo zabroniona.

12.5 Kolejkowanie, czynność celowego unikania gry przeciwko określonym graczom w grach z rejestracją w ciemno, takich jak Spin & Gold, jest surowo zabroniona.

12.6. Działania podejmowane w przypadku pierwszych naruszeń: OSTRZEŻENIE, TYMCZASOWE ZAWIESZENIE 

12.7. Działania podejmowane w przypadku powtarzających się naruszeń: USUNIĘCIE NAGRÓD, TRWAŁE WYKLUCZENIE

13. CHIP-DUMPING

13.1. Chip Dumping definiuje się jako czynność polegającą na celowej utracie przez użytkownika swoich żetonów na rzecz innego użytkownika.

13.2 Działania podejmowane w przypadku drobnych naruszeń: OSTRZEŻENIE, TYMCZASOWE ZAWIESZENIE 

13.3. Działania podejmowane w przypadku poważnych/powtarzających się naruszeń: TRWAŁE WYKLUCZENIE, KONFISKATA

14. MULTIKONTA

14.1. GGPN zabrania użytkownikom celowego otwierania/używania wielu kont na tej samej skórce GGPN.

14.2. GGPN zabrania użytkownikom jednoczesnej gry z wielu kont. Obejmuje to między innymi grę na tym samym stole w grach cash, gry Spin & Gold lub tą samą pulę graczy w innych oferowanych grach.

14.3. GGPN zabrania użytkownikom gry z wielu kont w tym samym turnieju. 

14.4. GGPN zabrania użytkownikom wielokrotnego rejestrowania się w tym samym turnieju w celu skorzystania z freerolli lub promocji.

14.5. Jeżeli użytkownik przypadkowo utworzy multikonto, zamkniemy wszystkie nowo utworzone konta i przeniesiemy środki na oryginalne konto.

14.6. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: ZAMKNIĘCIE KONTA, TRWAŁE WYKLUCZENIE, ZAWIESZENIE

15. KORZYSTANIE Z PULPITU ZDALNEGO I PROGRAMÓW DO UDOSTĘPNIANIA EKRANU

15.1. GGPoker surowo zabrania używania jakiegokolwiek programu, który umożliwia użytkownikowi zdalny dostęp do urządzeń innych osób lub innym osobom na zdalny dostęp do urządzenia użytkownika w połączeniu z klientem GGPoker.

15.2. GGPoker surowo zabrania korzystania z jakiegokolwiek programu, który umożliwa użytkownikowi udostepnianie swojego ekranu innym osobom lub udostępnianie ekranu użytkownikowi w połączeniu z klientem GGPoker w celu uzyskania nieuczciwej przewagi nad przeciwnikami.

15.3. Zabronione programy to między innymi (ale nie tylko):

 • TeamViewer
 • Microsoft Remote Desktop
 • AnyDesk
 • LogMeIn

15.4. GGPoker surowo zabrania korzystania z takich programów, ponieważ mogą one ułatwić dodatkowe naruszenia naszej Umowy Bezpieczeństwa i Ekologii (SEP), w tym ghosting, korzystanie z RTA, udział botów lub posiadanie wielu kont.

15.5. Działania podejmowane w przypadku drobnych naruszeń: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE

15.6. Działania podejmowane w przypadku poważnych naruszeń: ZAMKNIĘCIE KONTA, KONFISKATA.

16. KORZYSTANIE Z VPN, PROXY, PROGRAMÓW MASKUJĄCYCH LOKALIZACJE

16.1. GGPoker surowo zabrania korzystania z VPN, proxy lub innych alternatywnych metod mających na celu maskowanie rzeczywistej lokalizacji i/lub tożsamości.

16.2. GGPoker surowo zabrania korzystania z VPN, proxy lub innych alternatywnych metod gry z zablokowanego regionu.

16.3. GGPoker zastrzega sobie prawo do zażądania i uzyskania dowodu obecności użytkownika (PoP) według własnego uznania w celu zweryfikowania jego faktycznego miejsca pobytu.

16.4. Działania podejmowane w przypadku drobnych naruszeń: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, BLOKADA VPN.

16.5. Działania podejmowane w przypadku ponownych / poważnych naruszeń: ZAMKNIĘCIE KONTA, KONFISKATA.

17. KORZYSTANIE Z WIRTUALNYCH MASZYN I EMULATORÓW

17.1. GGPoker surowo zabrania używania jakichkolwiek maszyn wirtualnych i emulatorów Androida w połączeniu z klientem GGPoker.

17.2. Zabronione programy maszyn wirtualnych to między innymi (ale nie tylko):

 • Oracle VM VirtualBox
 • VMware
 • Parallels
 • Microsoft Hyper-V
 • Nox
 • Bluestacks
 • MEmu

17.3. Użytkownicy muszą uruchomić klienta GGPoker w systemie operacyjnym, który jest natywny dla używanego urządzenia.

17.4. Działania podejmowane w przypadku drobnych naruszeń: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE.

17.5. Działania podejmowane w przypadku ponownych / poważnych naruszeń: ZAMKNIĘCIE KONTA, KONFISKATA.

​18. NARZĘDZIA STRON TRZECICH

18.1. GGPoker nie zezwala na używanie niektórych narzędzi stron trzecich.

18.2. Korzystanie z narzędzia jest jest zabronione w przypadku:

 1. Zbierania danych: rozdania lub wyniki prywatne (obserwowanie gier bez gry w celu stworzenia bazy danych historii rozdań do wykorzystania w przyszłości) oraz (ii) masowe udostępnianie rozdań, osobistych wyników lub statystyk gry w celu analizy przeciwników.
 2. gdy jest to Heads-Up Display (HUD), czyli program, który wyświetla tendencje użytkowników i wzorce obstawiania.
 3. jeżeli pomaga w automatycznym dołączaniu do stołu lub pozwala na efektywną selekcję gier.
 4. jeżeli jest uznawany przez zespół ds. bezpieczeństwa za zapewniający nieuczciwą przewagę nad innymi użytkownikami.

18.3. Narzędzie strony trzeciej jest dozwolone jeżeli:

 1. pomaga wyłącznie w układaniu widoku stołów.
 2. pomaga w tworzeniu makr i skrótów klawiszowych w celu zwiększenia wydajności rozgrywki, która nie ogranicza konieczności podejmowania decyzji przez użytkownika. Użytkownik musi zdecydować, jakie działanie ma podjąć i jaka jest dokładna relatywna wielkość dowolnego zakładu lub podbicia, a makro lub klawisz skrótu po prostu wykonuje decyzję użytkownika. Na przykład klawisz skrótu, który stawia na połowę puli, jest dozwolony. Skrót klawiszowy, który stawia losową kwotę od połowy do 3/4 puli jest zabroniony.
 3. jest uznawany za niedziałający w połączeniu z klientem, mimo że wykazuje cechy zabronionych narzędzi stron trzecich.

18.4. Działania podejmowane w przypadku drobnych naruszeń: OSTRZEŻENIE, TYMCZASOWE ZAWIESZENIE

18.5. Działania podejmowane w przypadku poważnych/powtarzających się naruszeń: TRWAŁE WYKLUCZENIE

19. RATHOLING

19.1. Ratholing obejmuje, bez ograniczeń, incydenty, w których użytkownik gra na short-stacku, a po osiągnięciu określonego progu żetonów, celowo opuszcza stół i natychmiast siada do gry ponownie przy nowym stole na tym samym limicie.

19.2. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: OSTRZEŻENIE, TYMCZASOWE ZAWIESZENIE

20. NAGABYWANIE UŻYTKOWNIKÓW

20.1. GGPoker traktuje wszelkie próby uzyskania danych osobowych jako zagrożenie dla naszych użytkowników i surowo zabrania takiego zachowania. Jeżeli GGPoker stwierdzi, że doszło do pozyskania danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia kont naruszających zasady w celu dalszego zbadania, trwałego zablokowania kont naruszających zasady, a w poważnych przypadkach do podjęcia działań prawnych przeciwko tym kontom.

20.2. Działania podjęte w przypadku pierwszego naruszenia: OSTRZEŻENIE, TYMCZASOWA BLOKADA CZATU

20.3. Działania podejmowane w przypadku powtarzających się naruszeń: TRWAŁA BLOKADA CZATU, TRWAŁE WYKLUCZENIE

21. OBRAŹLIWY PROFIL UŻYTKOWNIKA

21.1. Użytkownicy nie powinni mieć profili tj. avatarów i pseudonimów, które są obraźliwe dla innych użytkowników. Aby określić, co jest uważane za obraźliwe, należy stosować zasadę zdrowego rozsądku. Przykładami są profile użytkowników zawierające wulgaryzmy, obelgi, implikacje polityczne, rasowe lub seksualne oraz podszywanie się pod celebrytów.

21.2. GGPoker zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do zastąpienia wszelkich awatarów, które uzna za obraźliwe.

21.3. GGPoker zastrzega sobie prawo do zmiany pseudonimów, które uzna za konieczne, bez wcześniejszego powiadomienia.

21.4. Użytkownicy, którzy stale aktualizują obraźliwe profile użytkownika, mogą utracić dostęp do tych funkcji.

21.5. Działania podejmowane w przypadku naruszeń: OSTRZEŻENIE, TYMCZASOWE ZAWIESZENIE.

22. WYDOBYWANIE DANYCH

22.1. GGPoker definiuje wydobywanie danych jako każdy akt, który prowadzi do gromadzenia historii rozdań, których sam nie rozegrał.

22.2. GGPoker surowo zabrania korzystania z narzędzi innych firm do wydobywania danych lub importowania historii rozdań ze stołu pokerowego i/lub PokerCraft.

22.3. GGPoker surowo zabrania Użytkownikom nadania bezpośredniego lub pośredniego dostępu do danych PokerCraft innej stronie.

22.4. GGPoker surowo zabrania masowego udostępniania historii rozdań, osobom trzecim.

22.5. Działania podejmowane w przypadku drobnych naruszeń: OSTRZEŻENIE, USUNIĘCIE DOSTĘPU DO POKERCRAFT

22.6. Działania podejmowane w przypadku ponownych / poważnych naruszeń: USUNIĘCIE Z GRY, DOŻYWOTNI ZAKAZ.